Kieleckie Studia Teologiczne - strona główna

    Publikacje

Autorzy          Zapowiedzi

  

Redakcja   Kontakt   Współpraca

Redakcja

 

 

 

 

  Polecamy:

DIALOG
- OD SPOTKANIA DO POROZUMIENIA.
Teologiczno-
moralne rozważania o dialogu Kościoła z niewierzącymi
i

Kieleckie Studia Teologiczne

Redaktor naczelny:
ks. dr Władysław Sowa, ur. 1947 r., prorektor WSD w Kielcach, wykładowca teologii dogmatycznej i fundamentalnej w WSD i w ŚIT.
Studia specjalistyczne: KUL, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Innsbrucku w Austrii.
Obecnie: diecezjalny referent ds. ekumenizmu oraz sędzia Sądu Biskupiego w Kielcach; od 27 II 2002 r. redaktor naczelny „Kieleckich Studiów Teologicznych".

Z-ca red. naczelnego:
ks. Paweł Borto
ks. Adam Kędzierski

Okładka naszego numeru

 

 

 

 

© KST 2004 by WEBmaster