Kieleckie Studia Teologiczne

    Publikacje

Autorzy          Zapowiedzi

  

Redakcja   Kontakt   Współpraca

Słowo  od  Redakcji

 

 

 

 

  Polecamy:

Bp Kazimierz Ryczan - GLOBALIZACJA

         Podejmując lekturę adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, można wskazać na dwa jej źródła, o których zresztą wspomina sam Papież we wprowadzeniu do tegoż dokumentu (por. EiE 1). Jednym z nich było doświadczenie obrad II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Europie, drugim – przeżycie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Synod Biskupów dedykowany Europie, który trwał od 1 do 23 października 1999 r. i był ostatnim z synodów omawiających sytuację Kościołów na poszczególnych kontynentach, w pewnym sensie kontynuował myśl synodu z r. 1991. „Po dziewięciu latach przekonanie, że «pilnym zadaniem Kościoła jest ponowne głoszenie mieszkańcom Europy wyzwalającego przesłania Ewangelii», powróciło z inspirującą mocą – pisze Jan Paweł II. Temat wybrany na nowe Zgromadzenie synodalne mówił o tym samym wyzwaniu w perspektywie nadziei. Chodziło zatem o to, by to orędzie nadziei głosić Europie, która – jak się zdawało – ją zagubiła” (EiE 2).
Rok Jubileuszowy, przeżywany bezpośrednio po tym ostatnim synodzie, stał się dla całego Kościoła – i to nie tylko Kościoła w Europie – znakiem nowej nadziei. Rok ten wskazywał bowiem na Chrystusa, który wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8) pozwala nadać sens życiu i historii.
Choć świadomość genezy adhortacji Ecclesia in Europa sugerowałaby, że jest ona w pewnym sensie „punktem dojścia” i podsumowaniem refleksji, to jednak już pobieżna jej lektura pozwala odkryć swego rodzaju „rysy prorockie” tego dokumentu, który można by nazwać papieskim „słowem o nadziei”. Papież podejmując temat nadziei, kreśli nowe perspektywy i zadania dla Kościoła w Europie. W ten sposób Jan Paweł II staje się przewodnikiem dla Kościoła, który wchodzi w trzecie tysiąclecie.
Bieżący numer „Kieleckich Studiów Teologicznych”, podejmując refleksję nad adhortacją, jest swego rodzaju „intelektualnym wejściem” na wyznaczony przez Ojca Świętego szlak – z nadzieją, że ta refleksja okaże się pomocna dla polskiego Kościoła w realizacji papieskich zamierzeń.

Okładka naszego numeru

Ostatni numer -
wokół Ecclesia in Europa

 

 

 

 

© KST 2004-2005 by WEBmaster